top of page

Λάρνακα Υπό Σκιά

Ομάδα μελέτης: Χριστιάνα Ιωάννου, Χρίστος Παπαστεργίου, Χριστιάνα Καραγιώργη, Ricardo Urbano, Σωκράτης Στρατής»

Για ένα σκιασμένο αστικό έδαφος

 

Η πρόταση πραγματεύεται τον αστικό ρόλο της Δημοτικής Αγοράς και του Δημοτικού Κτιρίου Στάθμευσης μέσα από την αναδιαμόρφωση του σκιασμένου εδάφους της πόλης. Το έδαφος της πόλης σπρώχνεται μέσα στο κτίριο της Αγοράς και καλύπτεται από ένα ενιαίο στέγαστρο, ενώ παράλληλα ανεβάζεται  με τη βοήθεια των επικλινών επιπέδων του Κτιρίου Στάθμευσης στο ψηλότερο σημείο της άμεσης περιοχής, αυτό των 16 μέτρων.

 

Το επεκτεινόμενο υπό σκιά αστικό έδαφος ενεργοποιεί ένα δίκτυο από περάσματα, ενθαρρύνοντας συνδέσεις με τη γύρω περιοχή.

 

Η Δημοτική Αγορά λειτουργεί ως κομβικό σημείο για το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, υποστηρίζοντας την ομαλότερη προσαρμογή της μεγάλης κλίμακας του Κτιρίου Στάθμευσης, τόσο με τη δημιουργία του τεχνητού αστικού εδάφους, όσο και με τη χωροθέτηση του ενιαίου στεγάστρου.

 

Το στέγαστρο ορίζει το σκιασμένο αστικό έδαφος προσθέτοντας στις υφιστάμενες αστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό σκιά στην πόλη της Λάρνακας: από την παραμονή στην παραλία κάτω από τις αμέτρητες ομπρέλες το καλοκαίρι, στην αναψυχή κάτω από τα στέγαστρα των καφέ και εστιατορίων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων, στη διεξαγωγή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων κάτω από πρόχειρες στεγασμένες κατασκευές στα εσωτερικά των αστικών τετραγώνων.

 

Το νέο έδαφος της πόλης διαπερνά τη Δημοτική Αγορά για να δημιουργήσει μια σειρά από εξωστρεφείς συνθήκες, που θα μπορούσαν να εγγυηθούν τον καταλυτικό ρόλο της Δημοτικής Αγοράς σε σχέση με την γύρω περιοχή, αλλά και ολόκληρη τη Λάρνακα. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εσωστρέφειας τέτοιου προγράμματος και η δημιουργία αποκομμένων περιοχών. Η κατεύθυνση που διαπερνά την Αγορά το νέο αστικό έδαφος, συντείνει στη σύνδεση του χώρου της Τουρκοκυπριακής Αγοράς και του εσωτερικού του τετραγώνου του τζαμιού “Zouhoun”, με το χώρο της προτεινόμενης Υπαίθριας Αγοράς.

 

Οι τρεις προγραμματικές ενότητες, (Δημοτική Αγορά, Υπαίθρια Αγορά και Δημοτικό Κτίριο Στάθμευσης), συνδέονται οργανικά μεταξύ τους χωρίς να γυρίζει η μια την πλάτη της στις άλλες δύο, με τη δυναμική που φέρνει η κάθε ενότητα να τροφοδοτεί άμεσα τις υπόλοιπες, αλλά και τη γύρω περιοχή.

Δημοτική Αγορά

 

Το νέο έδαφος της πόλης διαπερνά τη Δημοτική Αγορά μέσα από ένα σύστημα διάτρησης του νοητού όγκου του κτιρίου δημιουργώντας τέσσερις νησίδες στις οποίες χωροθετούνται τα καταστήματα με υποστηρικτικές χρήσεις στο ισόγειο που συντείνουν στην επέκταση των δραστηριοτήτων στο χώρο πέραν του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

 

Το σύστημα διάτρησης δημιουργεί ένα δεύτερο επίπεδο το οποίο αποτελεί επέκταση του προτεινόμενου τεχνητού εδάφους της πόλης μέσα από επικλινή επίπεδα τόσο κατά μήκος του Δημοτικού Κτιρίου Στάθμευσης στα ΒΑ, όσο και από την ΒΔ πλευρά που χωροθετείται η Υπαίθρια Αγορά. Η σύνδεση αυτού του επιπέδου με την κάθετη κυκλοφορία του Κτιρίου Στάθμευσης ενδυναμώνει τον αστικό χαρακτήρα του.

 

  

Καταστήματα

Τα καταστήματα οργανώνονται κατά μήκος παράλληλων γραμμικών όγκων μέσα στους οποίους στεγάζονται βοηθητικοί χώροι. Είναι αυτοί οι όγκοι που λειτουργούν ως το δομικό σύστημα στήριξης των νησίδων των καταστημάτων στους δύο ορόφους. Η κατασκευή τους είναι μεταλλική και επενδύονται με γυψοσανίδες. Η τυποποίηση που δημιουργείται με τους γραμμικούς χώρους τονίζει από τη μια το ενιαίο σύνολο του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και παράλληλα παρέχει ένα βαθμό ευελιξίας στη λειτουργία των καταστημάτων.

 

Υπαίθρια Αγορά

Το ενιαίο στέγαστρο πάνω από τη Δημοτική Αγορά, επεκτείνεται στο χώρο της Υπαίθριας Αγοράς σε χαμηλότερο ύψος και εν μέρει υπό μορφή σκιάστρου. Οι μεταλλικές κολώνες του σκιάστρου χρησιμοποιούνται ως στήριξη και αποθήκευση ενός δευτερεύοντος συστήματος από μεταλλικές σωλήνες-θήκες μέσα από τις οποίες ξετυλίγονται οι τέντες για την Υπαίθρια Αγορά. Όταν δεν λειτουργεί η Υπαίθρια Αγορά οι σωλήνες-θήκες θα βρίσκονται σε παράλληλη θέση με τις κολώνες του σκιάστρου. Με την δραστηριοποίηση της, οι σωλήνες-θήκες θα οριζοντιώνονται μέσα από στροφή στον οριζόντιο και κάθετο άξονα παίρνοντας τη σχετική θέση. Στη συνέχεια οι τέντες ξετυλίγονται μέχρι την απέναντι κολώνα του Στεγάστρου. Ο κάνναβος του σκιάστρου, οργανώνει με αυτό τον τρόπο τους υπαίθριους χώρους πώλησης που επεκτείνονται μέχρι το ψηλότερο επίπεδο μεταξύ του Κτιρίου Στάθμευσης και της Δημοτικής Αγοράς.

Δημοτικό Κτίριο Στάθμευσης

Το Δημοτικό Κτίριο Στάθμευσης οργανώνεται ως ένα συνεχές επικλινές επίπεδο, με τέτοιες κλίσεις που να επιτρέπουν τη στάθμευση οχημάτων κατά μήκος τους. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία τόσο στο ισόγειο του κτιρίου που έχει μεγαλύτερο ύψος από τους άλλους ορόφους όσο και στο δώμα του κτιρίου.

 

bottom of page